• นางลำใย นุ่มนวลพิทักษ์

  นางลำใย นุ่มนวลพิทักษ์

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  • นายสมพร ดูเรืองรัมย์

   นายสมพร ดูเรืองรัมย์

   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
   • นางสาววิไลวรรณ ไกรเพชร

    นางสาววิไลวรรณ ไกรเพชร

    ผู้ช่วยนักวิชาการ
  • นางสาวนฤมล สงฆ์นางรอง

   นางสาวนฤมล สงฆ์นางรอง

   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   • นายมนตรี ลับรัมย์

    นายมนตรี ลับรัมย์

    คนงาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละเวี้ย

 • นางลำใย นุ่มนวลพิทักษ์

  นางลำใย นุ่มนวลพิทักษ์

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  • นางสาวจีรนันท์ จำนงค์ประโคน

   นางสาวจีรนันท์ จำนงค์ประโคน

   ผู้ดูแลเด็ก
   • นางสาวธนิดา ชัยปัญญา

    นางสาวธนิดา ชัยปัญญา

    ผู้ดูแลเด็ก
  • นางไพจิตรา แก่ประโคน

   นางไพจิตรา แก่ประโคน

   ผู้ดูแลเด็ก
   • นางสาววาวิตรี โพธิ์ขาว

    นางสาววาวิตรี โพธิ์ขาว

    ผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท

 • นางลำใย นุ่มนวลพิทักษ์

  นางลำใย นุ่มนวลพิทักษ์

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  • นางจีรพา หลุมทอง

   นางจีรพา หลุมทอง

   ครู
   • นางสาวสายรุ้ง หาญประโคน

    นางสาวสายรุ้ง หาญประโคน

    ผู้ดูแลเด็ก
   • นางสาวทิพประภา เพ็งประโคน

    นางสาวทิพประภา เพ็งประโคน

    ผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคูณพัฒนา

 • นางลำใย นุ่มนวลพิทักษ์

  นางลำใย นุ่มนวลพิทักษ์

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  • นางพิมลักษณ์ วงศ์ประณุท

   นางพิมลักษณ์ วงศ์ประณุท

   ครู
   • นางสาวจุฑาทิพย์ สมานชัย

    นางสาวจุฑาทิพย์ สมานชัย

    ผู้ดูแลเด็ก
   • นางสาวสุวรรณี ก้านสนธ์

    นางสาวสุวรรณี ก้านสนธ์

    ผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ไทรทอง

 • นางลำใย นุ่มนวลพิทักษ์

  นางลำใย นุ่มนวลพิทักษ์

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  • นางสาวพรพรรณ สำรวมจิต

   นางสาวพรพรรณ สำรวมจิต

   ครู
   • นางคานิต แกมรัมย์

    นางคานิต แกมรัมย์

    ผู้ดูแลเด็ก
   • นางสาวมนัสนันท์ โสรมรรค

    นางสาวมนัสนันท์ โสรมรรค

    ผู้ดูแลเด็ก

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

วีดีทัศน์ แนะนำ อบต.

จำนวนผู้เข้าชม

237266
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2100
737
6465
189412
27110
35397
237266

Your IP: 108.162.226.197
2024-07-13 21:40