วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ยร่วมกับ โรงเรียนบ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษร์บำรุง) ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นายสหภาพ  สุรินทรานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย เป็นประธานเปิดโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน  เยาวชนและนักเรียน  มีความรู้เรื่องยาเสพติด สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว หมู่บ้านเพื่อเอาชนะยาเสพติด ป้องกันปัญหาทางสังคมอันเกิดจากปัญหายาเสพติด และเพื่อสร้างจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนร่วมกันแสดงพลังสามัคคีและทำความดี ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย  นายสหภาพ  สุรินทรานนท์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ยและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ยได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบล ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ประกอบด้วย สมาชิกสภา ฯ อบต.ละเวี้ย กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ หัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่หรือตัวแทนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 3/2567 

ตามคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 ให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ยจึงได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567   ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567  บริเวณสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามกีฬากลาง  บ้านสาวงาม หมู่ที่ 6   

เนื้อหาอื่นๆ...

วีดีทัศน์ แนะนำ อบต.

จำนวนผู้เข้าชม

237256
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2090
737
6455
189412
27100
35397
237256

Your IP: 162.158.162.233
2024-07-13 21:35