องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย 
123 หมู่ ตำบลละเวี้ย  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์
โทรศัพท์  0-4466-6317  โทรสาร  0-4466-6318

 
:::  ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน  :::